Dijalog između žena na Kosovu – Prvi okrugli sto – Prevalac, Kosovo – 13 Juni 2012 Download

Dogadjaji
Untitled
Untitled1

Regionalni lobi žena za mir, bezbednost i pravdu u Jugo-istočnoj Evropi (RLŽ JIE), uz finansijsku podršku Finske ambasade u Prištini, Kosovo, je održao prvi okrugli sto – „Dijalog između žena na Kosovu“ u cilju razgovora o položaju žena, izazovima sa kojima se suočavaju u svim  blastima
života, političkoj i bezbednosnoj situaciji u regionu i na Kosovu, kao i o Evropskim integracijama i tome gde se žene nalaze u pogledu procesa integracija. Ovo je bio inkluzivni dijalog između žena iz većinske Albanske i manjinske Srpske zajednice (uključujući Srpkinje iz severnog dela) sa Ko sova, uključujući predstavnice RLŽ iz regiona zapadnog Balkana. Sastankom je upravljala savetnica za mir i upravljanje pri organizaciji UN Women.

Srodni postovi