Struktura

Trenutno RŽL dobiva financijsku podršku UN-ove agencije za ravnopravnost spolova (UNIFEM).

RŽL vodi Upravni odbor sastavljen od sedam članica RŽL-a, po načelu jedna članica iz svake zemlje.

Upravni odbor odgovoran je za vođenje Lobija; donošenje strateških odluka o prioritetnim aktivnostima u svakoj zemlji, i regiji; prepoznavanje potreba (npr. mobiliziranje podrske strucnjakinja da potvrde RŽL-ovu analizu); donošenje odluka na području upravljanja i djelovanja.

Clanice Upravnog odbora imaju slijedeca odgovornosti:

  • Komentirati i sudjelovati u sastavaljanju izjava Lobija
  • Pregledati i sudjelovati u sastavljanju prijedloge za financiranje
  • Pregledati i podrzavati proces stvaranje web stranice Lobija
  • Sudjelovati u sastavljanju pozivnica za strucnjakinje koje podrzavaju Lobi na specificnim pitanjima
  • Usmjeravati Tajnistvo u programskom i operacijskom radu
  • Sudjelovati u kontaktima i povremenim sastancima pri stvaranju strategije i planiranju
  • Osigurati da misljenje ostalih clanica RŽL utjece na proces donosenje odluka Upravnog odbora, i da odluke UO-a budu dostupne svim clanicama
  • Pripremiti svaka dva mjeseca komentar o politickoj situaciji,; i o novostima i aktivnostima RZL-a (Tajnistvo ce preuzeti odgovornosti za sastavljanje sazetka i pisanja mjesecnog email biltena za sve clanice)

Djelovanje RŽL-a će podupirat Tajništvo. Tajništvo će koordinirati Lobi, održavati komunikacije, organizirati događanja i voditi administrativne i financijske poslove.

RŽL će utemeljiti Vanjski savjetodavni odbor (VSO) sastavljen od uglednih međunarodnih mirovnih aktivistkinja i političarki koje svojim znanjem, stručnošću i utjecajem mogu ojačati rad Lobija i pridonijeti njegovoj afirmaciji i ostvarenju njegovih aktivnosti.