RŽLJIE Bosnia i Hercegovina

Nuna Zvizdić Meliha Alić Nada Tešanović Lidija Živanović
Nuna Zvizdić

Nuna Zvizdić

Direktor “Źene Źenama” i član Upravnog odbora RLŽ

Nuna Zvizdić, ko-osnivačica i direktorica Žene Ženama, bosanskoghercegovačkog ženskog centra za ljudska prava, mir i sigurnost. Diplomirala je Ekonomiju na Univerzitetu u Sarajevu. Feministička i mirovna je aktivistica, koja se bavi organizacijama i društvima koja su vezana za ljudska prava, mirovni aktivizam i mirno riješavanje konflikata. Trenutno je članica Upravnog odbora Regionalnog Ženskog Lobija. Ona je i fasilitator za prevenciju, upravljanje i rješavanje konflikta. Napisala je i objavila nekolicinu članaka na temu lokalne izgradnje mira iz ženske perspektive, rodnih i nacionalnih identiteta. Također je i glavna urednica priručnika: Žene i ženski aktivizam u Bosni i Hercegovini, Da vlada Mir – lokalni koncept za izgradnju mira te co-urednica priručnika Fasilitacija (Fasilitation)-UVOD.

Meliha Alić

Meliha Alić

Ministar za obrazovanje i nauku

Diplomirala biologiju i matematiku na Univerzitetu u Sarajevu. 22. godine radila kao profesor u srednjoj školi u Sarajevu, a od 1997 – 2000. godine kao direktor. Član i osnivač mnogih grupa civilnog društva. Jedan od osnivača političke stranke „Stranke za BiH“ i član stranke Predsedništvo. Od 1998-2000. godine je  bila poslanik Skupštine kantona Sarajevo (predsednik kluba stranke) i poslanik Narodne Skupštine Federacije BiH, od 2000 – 2002. godine  bila poslanik Skupštine kantona Sarajevo i poslanik Narodne Skupštine Federacije BiH. Od 2002-2006. godine je predsednik Skupštine kantona Sarajevo i poslanik u Narodnoj Skupštini F BiH. Dobitnik je brojnih nagrada za doprinos gradu Sarajevu, kao i nagrade Helsinškog komitete za rad u promociji ljudskih prava u Bosni. Dobila je i brojne diplome za svoj rad na seminarima, konferencijama i okruglim stolovima, kako u zemlji tako i u inostranstvu, radeći na edukaciji, dečijim i pravima mladih, poziciji žena u društvu i politici.

Nada Tešanović

Nada Tešanović

Zamenik predsednika nacionalne Skupštine Republika Srpska

Rođena 11.07.1952. u Banja Luci. Završila srednju školu u Banja Luci i Ekonomski fakultet u Zagrebu. 30. godina radila  u prosveti kao profesor ekonomije u Ekonomskoj školi u Banja Luci. U svojim vannastavnim aktivnostima radila sa mladima i bavila se mnogim humanitarnim aktivnostima.  2000. godine izabrana za Predsedavajućeg gradske opštine Banja Luka, a 2002. i 2006. godine izabrana za poslanika Narodne Skupštine Republike Srspke. Ona je zamenik presednika Saveza nezavisnih demokrata. Udata je i majka dvoje odrasle dece.

Lidija Živanović

Lidija Živanović

Direktor Helsinškog parlamenta građana

Diplomirala 1975. godine na Fakultetu arhitekture i urbanizama, u Sarajevu. U svojoj profesionalnoj karijeri radila kao dizajener do 1992. godine. Od 1996. je aktivista Helsinškog građanskog parlamenta Banja Luke, a od 2003. radi kao izvršni direktor, organizoval je i inicirala brojne aktivnosti i sastanake doprinoseći zbližavanju ljudi odvojenih tokom rada, gradeći civilnog društvo u Bosni i Hercegovini, posebno u oblasti rodne ravnopravnosti. Dobila je nagradu za toleranciju od Udruženja međuetničkih gradova jugoistočne Evrope – Philia – na njihovoj 4. godišnjoj Generalnoj konferenciji, održanoj u julu 2009. godine u Sarajevu. Nagrada se dodeljuje pojedincima koji daju značajan doprinos promovisanju multikulturalnih vrednosti i izgradnji dobrih međuetničkih odnosa.