O RžLJIE

Regionalni ženski lobi Jugoistočne Evrope (RŽL JIE) predstavlja regionalnu organizaciju žena, koja radi na osiguranju podrške ravnopravnosti rodova i osnaživanje žena za mir, bezbednost i procese pravde. Ona ima za cilj da pomogne u izgradnji demokratske, prosperitetne i evroatlantske budućnosti za sve zemlje i celi region kroz osnaživanje ljudskog kapitala u vidu integrisanja žena na nivoima na kojima se donose odluke, ravnopravno sa muškarcima.

Mi smo žene koje veruju da se mora raditi  na miru koji se zasniva na vrednostima demokratije, pravde, bezbednosti i pomirenja. Vođeni ovim vrednostima, osnovali smo RŽL JIE 2006 godine, posle tragedija i ratova koji su se desili na Balkanu tokom perioda 1989-1999.

RŽL JIE pokazuje kako su čak i u teškom posleratnom periodu, žene lideri balkanskih zemalja uspeli da izgrade zajednički program koji se više fokusira na budućnost nego na prošlost. Na samom vrhu našeg dnevnog rede je osnaživanje žena u donošenju odluka i mirovnim procesima, kao što verujemo da žene predstavljaju stratešku vrednost koja treba da bude uložena za poboljšanje mira, demokratije i razvoj širom sveta.

Danas je RŽL JIE jedinstvena regionalna ženska organizacija koja u partnerstvu i uz podršku UN Vomen-a, realizuje aktivnosti lobiranja i zastupanja u cilju podrške osnaživanju žena. Kroz svoje radionice, međunarodne konferencije, međuetnički dijalog i forume se promoviše unapređena uloga žena za održivi mir i stabilnost u regionu kao i svake zemlje koja je predstavljena u okviru našeg članstva. Okupljamo istaknute žene iz politike i civilnog društva iz sedam zemalja, Kosova, Hrvatske, Crne Gore, Albanije, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine.

Sa skoro decenijom napornog rada, naša organizacija je etablirana kao vizionar ženskog glasa u regionu. Verujemo da je neophodno da se još više radi na izgradnji mira, pravde i sigurnosti, uz suočavanje sa etnocentrizmom i svim drugim oblicima radikalizma koji još uvek preovladavaju. Mi razvijamo politički i etnički dijalog pomoću evropskih procesa i najbolje prakse za unapređenje demokratskih procesa i razvoj u svim zemljama u regionu, kako bi se ubrzao proces evro-integracije za svaku od njih.

Mi smo ostavili iza sebe kontroverze iz prošlosti, dok se borimo sa paradoksima koji stoje na putu žena da postanu ravnopravni akteri sa muškarcima u izgradnji boljeg sveta. Konkretno, naš cilj je da budemo prepoznati kao graditeljke mira i demokratije koje snažno veruju da ne može biti mira bez pravde i da nema demokratije bez žena, kako bi svaki narod živeo u miru i jednakosti, jedan sa drugima kako u regionu tako i šire.

Vreme je za ravnopravnost na početku 21. veka. Pozivamo na održivo osnaživanje žena kroz prihvatanje demokratskih vrednosti i sprečavanje tradicionalizma, tuposti i diskriminacije koji bi da oblikuju politiku rodne ravnoteže. Takođe ističemo da žene ne treba podržati samo u vidu kvota ili samo kao brojeve, već da budu podržane zbog njihovog kvaliteta i izuzetnog potencijala kojeg mogu da investiraju za bolji svet. Istovremeno, preostaje da države i društva investiraju mnogo u razvoj žena i perspektive u svim sferama života, uključujući i politiku, ekonomiju, bezbednost, akademsku zajednicu, organizacije civilnog društva i tako dalje.

Smatramo da debata o osnaživanju žena treba da bude ponovno koncipirana u skladu sa ženama koje mogu da promene procese i kao nezaobilazan faktor demokratskih promena i mirovnih procesa. Mi trebamo da preispitamo strategije kako bi se agende žena bile sastavni deo nacionalnih, regionalnih i međunarodnih agendi.

RŽL JIE predstavlja uspešan model regionalne saradnje u izgradnji mira koji se može koristiti kao model za mirovne procese u drugim regionima sveta. Zalaže se samo za mir i pomirenje u post-konfliktnim zemljama i podržava međunarodnu pravdu za žene žrtve seksualnog nasilja tokom rata, poštovanje različitih kulturnih vrednosti i stvaranje nove budućnosti za region.

RŽL JIE uživa podršku mnogih međunarodnih partnera, uključujući UN Vomen, kao strateškog partnera, švedske vlade i njihove ambasade na Kosovu, finske vlade i njihove ambasade na Kosovu, UNDP-a dok se očekuje podrška iz norveške vlade i njene ambasade na Kosovu. Ipak, naši finansijski resursi ostaju prilično skromni u odnosu na našu posvećenost i kapacitetu u pružanju više od naše misije.

Inspirativan primer RŽL JIE i toga kako žene mogu da sarađuju preko granica na zajedničkoj agendi, biće predstavljen u knjizi koja će uskoro biti objavljena od strane UNDP-a.

Na kraju, želela bih da naglasim da naš rad može dalje napredovati uz povećanu podršku međunarodnih donatora. Zato pozivam sve međunarodne organizacije, posebno EU i UN, da podrže misiju RŽL JIE-a.
ČLANICE UPRAVNOG ODBORA

Dr. Edita Tahiri

Predsedavajuća od RŽLJIE, Kosovo

Gordana Sobol

Članica Upravnog odbora i predsjedavajuća Parlamentarnog odbora za mandat i imunitet, Hrvatska

Sonja Biserko

Članica Upravnog odbora i predsednik Helsinškog odbora za ljudska prava, Srbija

Nada Drobnjak

Članica Upravnog odbora i predsjedavajući Parlamentarnog odbora za ravnopravnost polova, Crna Gora

Nuna Zvizdic

Članica Upravnog odbora i direktor NVO Žene Ženama, Bosna i Hercegovina

Marieta Zace

Članica Upravnog odbora i bivši zamenik ministra za socijalnu zaštitu i jednake mogućnosti, Albanija

Irina Pockova

Članica Upravnog odbora i bivša predsedavajuća šeficom političke stranke SDA iz Severne Makedonijea


KOORDINATOR

Diana Cekaj-Berisha

RŽLJIE Koordinator