RŽLJIE Albanija

Englantina Gjermeni Marieta Zaçe Majlinda Bregu
Englantina Gjermeni

Englantina Gjermeni

Član parlamenta , bivši direktor Centra za razvoj i ravnopravnost saveza

Gđa. Gjermeni je diplomirala istoriju na Univerzitetu u Tirani 1990. godine, nakon čega je završila specijalistički program na socijalnom radu, isti Univerzitet. Postdiplomske studije je završila 1998. godine takođe socijalni rad, na Grand Valley državnom Univerzitetu u Mičigenu, SAD, a 2005. je stekla zvanje doktora nauka sa tezom „Migracija žena u Albaniji“, na Univerzitetu u Tirani.  Njeno radno iskustvo u oblasti socijalnog rada i rodnih pitanja počinje 1995. godine, sa pozicijom predavača na fakultetu za socijalni rad, Univerziteta u Tirani i konsultanta u Centru za zlostavljane devojke i žene.  Gđa. Gjermeni je 1999. godine preuzela funkciju izvršnog direktora u Centru udruženja za razvoj rodnih pitanja, u kojem od tada služi kao centralna tačka za brojne programe/projekte. Tokom celog ovog vremena, gđa. Gjermeni je pratila i vodila desetine različitih obuka o veštinama upravljanja, liderstva, upravljanju projektima i praćenju ljudskih resursa, trgovinom ljudima, nasiljem u porodici, kao i rodnim i pitanjima razvoja. Ona je takođe veliki saradnik i istraživač u oblasti rodnih i pitanja žena, sa više od 18 publikacija u različitim časopisima i mesečnim magazinima.

Gđa. Gjermeni je od 2009. godine poslanik u Skupštini Albaniji, kao predstavnik Socijalističke partije.

Marieta Zaçe

Marieta Zaçe

Predsedavajuća Komisije za usvajanje, Albanija, bivši zamenik Ministra za socijalnu zaštitu i jednake mogućnosti i član Upravnog odbora RLŽ

Diplomirala na akademiji sporta i fizičkog vaspitanja. Radila kao pedagog na akademiji 21. godinu, kao asistent profesora pedagoških nauka. Od 1992. – 1996. je bila generalni sekretar Olimpijskog komiteta Albanije, a od 1996 – 1997 državni sekretar za sport. Dva puta je služila kao poslanik Skupštine Albanije, 1996-1997, 2001-2005, i bila je zamenik predsednika Komisije za socijalna pitanja.

Od 2005 – 2009 je bila zamenik ministra rada, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti. Ima više od 15. godina  radnog iskustva u oblasti rodne ravnopravnosti i poznati je borac za prava žena u Albaniji. Aktivno je učestvovala i u pokret žena Albanije. Ona je, tokom svog mandata kao zamenik ministra, predvodila i učestvovala u izradu strategije za rodnu ravnopravnost i eliminisanje nasilja u porodici u Albaniji. Tokom svoje profesionalne karijere je dobila nekoliko priznanja i medalja za doprinos u oblasti obrazovanja i zaštiti prava žena. Trenutno je Predsedavajuća komiteta Albanije za usvojenje.

Majlinda Bregu

Majlinda Bregu

Ministar za integracije

Bregu je rođena 19. maja 1974. godine. Diplomirala je društvene nauke na Univerzitetu u Tirani 1996. godine. Magistrirala je socijalnu politiku na Univerzitetu u Tirani 2003. godine. Zatim je doktorirala na Univerzitetu Urbino u Italiji sa tezom pod naslovom „Sociologija kulturnih pojava i normativni proces“. Bregu je bila koordinatorka društvenih politika pri Odboru za političku orijentaciju Demokratske stranke u januaru 2004. Zatim je postala članica Nacionalnog saveta stranke u aprilu 2004. Od 2005. do 2007. godine obavljala je dužnost šefa parlamentarne delegacije Albanije. Evropskom parlamentu, član Parlamentarne komisije za zdravstvo i socijalna pitanja i šef pododbora za maloletnike i ravnopravnost polova. Bregu je 2009. godine postavljen za ministra za evropske integracije.