Kriteriji za članstvo

Članice

Sve članice izabrane prema kriterijima usvojenim od strane osnivačice. Članice pridonose Lobiju kao pojedinke a ne kao predstavnice institucija, stranaka ili ženskih grupa u kojima djeluju ili s kojima su povezane.

O primitku novih članica RŽL će donositi odluke po potrebi. Svaka članica može predložiti ime nove potencijalne članice koja može biti primljena nakon dogovora s ostalim članicama.

Nove clanice biti ce pozvane da pristupe Lobiju na temelju ispunjavanja slijedecih kriterija:

• Prihvacanje zajednicke vrijednosti i principa Lobija;
• Aktivističko i političko iskustvo i angažman ;
• Sudjelovanje u lokalnom, regionalnim i medunardnom mrezama koje se bave zenama, mirom i sigurnošću;
• Aktivno sudjelovanje u politici; ukljucujuci angazman u promoviranju zenskih i ljudskih prava
• Raznolika iskustva u politici i civilnom drustvu, bez obzira na vjeru dob, etnicku i vjersku pripradnosti, i, socioekonomski status;
• Posvečenost vremena i resursa u radu za RŽL


Članice upravnog odbora

Članice iz svake zemlje će putem konsenzusa izabrati svoju predstavnicu u Upravni odbor Lobija kojim će predsjedavati jedna članica . Ona se bira na temelju konsenzusa svih članica Odbora.


Članice Vanjskog savjetodavnog odbora

Ugledne i istaknute pojedinke na međunarodnoj razini koje podržavaju misiju i strategiju RŽL-a i koje svojim angažmanom i ugledom mogu pridonijeti afirmaciji Lobija, podržati ga u ostvarenju njegove uloge kao i mobiliziranju međunarodnih političkih aktera i institucija za pomoć pri specifičnim pitanjima/problemima. Svaka članica RŽL-a ili Vanjskog savjetodavnog odbora ima pravo predložiti novu članicu VSO-a, a o prijedlogu će se odlučiti u konzultaciji s ostalima. Pozivnice za članstvo u VSO-u uputiti ce predsjedateljica RŽLa.