Predsjedavajuća

Regionalni ženski lobi za mir, sigurnost i pravednost u jugoistočnoj Europi (RŽL) je mreža liderica, političarki i žena iz civilnog društva iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, i Srbije.

RŽL se zalaze za osnazivanje zena i osiguravanje rodne perspektive u svim politikama i aktivnostima u regiji. Cilj RŽLa je jačanje uloge zena u demokratizaciji, i oporavku od posljedica rata, kroz promicanje pravednosti i pomirenje. RŽL se zalaže za osiguranje trajnog mira i sirgurnosti kroz proces europskih integracija regije.

RŽL je formalno osnovan na sastanku u organizaciji UNIFEMa 2006. godine u Zagrebu, na zahtjev grupe istaknutih zena iz regije jugoistočne Europe. Ove zene su se prethodno nasle u Dubrovniku, 2005. godine, gdje su po prvi put zajedno razmjenjivale svoja iskustva o miru i sigurnosti. Na sastanku u Zagrebu žene su vodile dijalog i razmjenjivale informacije o političkoj situaciji u svojim zemljama i u regiji općenito imajući u vidu položaj žena kao i rodnu perspektivu u pristupu miru i sigurnosti.

RŽL prepoznaje važnost uloge žena u ostvarenju mira i sigurnosti u jugoistočnoj Europi. Iz tog razloga RŽL promovira koncept sigurnosti usmjeren na svaku osobu i na postizanje individualnog blagostanja svake žene i muškarca. Ovakvo razumijevanje sigurnosti nadilazi tradicionalnu definiciju koja je temeljena na militarističkom pogledu državne sigurnosti a ne na sigurnosti pojedinca/ke.

Članice RŽL-a posvećene su borbi protiv nasilja, uključujući nasilje utemeljeno na diskriminaciji spolova, kao i protiv svih oblika vjerskog i političkog ekstremizma koji ugrožavaju ljudska prava, sigurnosti i mir.

Sudjelovanje u RŽL-u zasnovano je na uzajamnom uvažavanju i poštivanju različitosti i zalaganju za ljudska prava i dostojanstvo svih ljudi, a utemeljeno je na borbi protiv nasilja i diskriminacije, a za pravedan mir i poštivanje međunarodnih normi ljudskih prava.

Rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 i druge međunarodne konvencije i sporazumi pozivaju države da povećaju broj žena na svim mjestima na kojima se donose odluke važne za prevenciju, upravljanje i razrješenje sukoba. Za vrijeme rata, žene jugoistočne Europe su bile žrtve rodnog nasilja, uključujući i silovanje. Iako su žene uglavnom inicirale i predvodile akcije za promoviranje mira, pomirenja i pravednosti, danas su uglavnom izvan okvira službenog procesa pregovaranja i pomirenja.

RŽL će se takodjer baviti analizom i zagovaranjem na najvišim razinama politike, i služiti kao platforma za veće sudjelovanje žena i njihov utjecaj u donošenju odluka unutar politickih procesa. Na ovaj način RŽL će pridonositi implementaciji Rezolucije 1325.

Da bi ispunio ove ciljeve, Lobi želi mobilizirati podršku i uspostaviti partnerstva u regiji i šire s različitim strateškim akterima, uključujući:

 • Medije demokratske orijentacije (nacionalne, regionalne i globalne);
 • političarke i političare koji podržavaju misiju RŽL-a;
 • ženske mirovne mreže i mreže mladih;
 • sigurnosne aktere, uključujući nacionalne policije i vojsku, kao i regionalne i globalne aktere poput NATOa, EU, i UN-ove mirovne snage;
 • institute znanosti, stručnjake i stručnjakinje i grupe koje promiču ljudska prava, mir, sigurnost i međuetnički dijalog.Dugoročni ciljevi RŽL-a su:

 • Promoviranje ljudskih prava; sigurnosti pojedinke/ca; demokratskih vrijednosti i principa; i napretka u realizaciji ženskih prava kao temelji mira i sigurnosti u jugoistočnoj Europi.
 • Rušenje barijere nepovjerenja kao posljedice etnocentričnih politika i promoviranje međusobnog razumijevanja između nacionalnih zajednica i grupa jugoistocne Europe kao strategije za osiguranje dugoročnog mira i sigurnosti.Kratkoročni ciljevi RŽL-a su:

 • Stvaranje utjecajnog regionalnog foruma u kome će vodeće žene regije razmijenjivati informacije i iskustva o političkoj situaciji u zemljama i regiji;
 • Podržavanje, suradnje između srpske i albanske zajednice na Kosovu, kao i između Kosova i susjednih zemalja;
 • Promoviranje većeg angažmana žena iz svih etničkih i nacionalnih skupina u državama čije su članice aktivne u Lobiju;
 • Povećavanje učešće žena u političkim pregovorima, procesima tranzicijske pravde i pomirenja.Prioritetne akcije su:

 • Izrada analize o bitnim političkim pitanjima koji se tiču mira, sigurnosti i pravednosti u regiji, s ciljem da se artikulira zajednički stav i ostvari konsenzus;
 • Objavljivanje zajedničkih izjava i tekstova i analiza, na teme politike i sigurnosti kroz perspektivu rodne ravnopravnost;
 • Implementacija godišnjih planova, akcija zagovaranja i djelovanja pojedinih zemalja i regije;
 • Izrada strategija za medijsko pokrivanje aktivnosti.